Tatramaniak mobilna wypożyczalnia sprzętu górskiego i skiturowego Zakopane - Regulamin - Tatramaniak mobilna wypożyczalnia sprzętu górskiego i skiturowego Zakopane

Regulamin

1. Najmujący powinien okazać dwa ważne dokumenty tożsamości.
2. Osoba najmująca ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym sprzętu.
3. Ustalona cena za wynajęcie jest naliczona za pierwsza dobę od momentu wypożyczenia.
4. Klient oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą na temat eksploatacji sprzętu i
zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i   wykorzystywania go
bezpiecznie i zgodnie z jego  przeznaczeniem.
5. Za wypożyczony sprzęt pobierana jest kaucja.
6. Najmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynajęty sprzęt.(Tj.Zagubienie lub zniszczenie)
7. W przypadku niedostosowania się do któregoś z punktów regulaminu wypożyczalnia ma prawo
do odmowy wynajmu.
8. Opłata za wypożyczony sprzęt jest pobierana z góry.
9.  W razie uszkodzenia sprzętu górskiego lub zgubienia, kaucja pokrywa koszty
naprawy (do sprzętu górskiego nie zalicza się nart skiturowych).
10.  Jeżeli klient nie ma możliwości zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie,
powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o   tym telefonicznie wypożyczalnię.
Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania zgody wypożyczalni. W przypadku, kiedy
klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia,
lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni,to sprawa zostaje niezwłocznie zgłoszona
jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji.
12. Klient,który wypożycza sprzęt górski jest zobowiązany podpisać stosowne oświadczenie.
W oświadczeniu  zobowiązuje się do   właściwego i bezpiecznego wykorzystywania
sprzętu oraz że wykorzystuje go na własną odpowiedzialność.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy
prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Złóż zamówienie online lub telefonicznie
Napisz nam kiedy i gdzie
potrzebujesz sprzętu
a My dostarczymy go do Ciebie!
+48 784 580 412
Na terenie
  • Białego dunajca
  • Poronina
  • Zakopanego
  • Kościeliska
Dostawa gratis